Schuldhulp

Wat is schuldhulp

Schuldhulp is hulp bij het oplossen van financiële problemen door het beheren van de schulden. Het omvat het beoordelen van de financiële situatie van een persoon, het onderhandelen met schuldeisers over betalingsregelingen en het begeleiden van de persoon bij het beheren van hun financiën zodat ze op de lange termijn hun schulden kunnen afbetalen en hun financiële situatie kunnen verbeteren.

Eerste afspraak

Als u zich meld bij ons met financiële problemen dan volgt er eerst een afspraak thuis of op het gemeentehuis. Hierin maken we kennis en bespreken we uw situatie. In veel gevallen kunnen we u al duidelijkheid scheppen over de mogelijkheden om uw schulden op te lossen. Er zijn meerdere manieren om uw schulden op te lossen.

Stabiliseren

Meestal moet er na het eerste gesprek nog één en ander worden geregeld, voordat er gestart kan worden met het regelen van de schulden. Uw bewindvoerder/schuldhulpverlener zorgt ervoor dat uw situatie gestabiliseerd wordt. Stabiliseren wil zeggen dat u in staat bent om van inkomen uw vaste lasten en u zelf in levensonderhoud te kunnen voorzien eventueel aangevuld met bijvoorbeeld de voedselbank.

CJIB / boetes

In een minnelijke schuldregeling is het noodzakelijk dat al uw schulden worden betrokken. Indien u boetes opgelegd hebt gekregen van het CJIB, zal onderzocht moeten worden of deze boetes in de minnelijke schuldregeling betrokken kunnen worden. Het CJIB zal op verzoek van ons een opgave verstrekken van saneerbare boetes en niet saneerbare boetes.  Indien er niet saneerbare boetes aanwezig zijn, dient u deze boetes voor de start van de schuldregeling volledig te voldoen. De saneerbare boetes kunnen wel in de schuldregeling worden opgenomen. U dient zich wel te realiseren dat het CJIB geen kwijtschelding verleent. Indien er een schuldregeling tot stand gebracht wordt tussen u en uw schuldeisers, en het niet mogelijk is om de gehele schuld te voldoen, dient u na afloop van de schuldregeling het restant van strafrechtelijke boetes aan het CJIB te voldoen. Voor lichte verkeersboetes zal het CJIB de inning wel staken. Dit laatste geldt alleen als u drie jaar aan alle voorwaarden heeft voldaan.

Indien er strafrechtelijke vorderingen van toepassing zijn, is het CJIB op grond van zijn wettelijke executieplicht, niet bevoegd finale kwijting te verlenen. Voor vorderingen voortvloeiend uit de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, kan de inning na afloop van een positieve schuldregeling wel worden beëindigd.

START

Bij schuldhulpverlening worden de schuldeisers er van op de hoogte gesteld dat u bent aangemeld. De vorderingen worden bij al uw schuldeisers opgevraagd en er wordt verzocht eventuele maatregelen op te schorten, zoals beslag en /of afsluiting (houd er wel rekening mee dat wij de schuldeisers verzoeken de maatregelen op te schorten, maar dat de schuldeisers hier geen gehoor aan hoeven te geven). De schuldeisers mogen gedurende de schuldregeling de maatregelen verder voortzetten en dreigbrieven blijven sturen. Dit omdat u in het minnelijke traject zit (vrijwillige schuldregeling).

Financieel Beheer

Samen met de schuldregeling gaat financieel beheer van start. Wij openen voor u een beheerrekening en leefgeldrekening bij de ABN AMRO bank zodat het financieel beheer van start kan gaan. Het financieel beheer houdt in dat wij uw inkomen en uitgaven zullen gaan beheren.

Allereerst gaan wij bekijken of het mogelijk om 100% van uw schulden te betalen. Als dit mogelijk is, zullen wij binnen een termijn van drie maanden onderhandelen met uw schuldeisers over de maandelijkse aflossingen en de duur van de afbetalingsregelingen. Er zal tussen u en de schuldeisers een overeenkomst tot stand gebracht worden.

Mocht 100% van uw schulden betalen niet mogelijk zijn, dan wordt er een schuldregeling gestart of door ons zelf of door de gemeente of door de gemeentelijke kredietbank waarbij schuldeisers wordt gevraagd om een gedeelte kwijt te schelden.

Daarnaast adviseert de budgetbeheerder de cliënt op basis van zijn kennis en ervaring met financiële zaken tot een verantwoorde besteding van zijn beschikbare financiële middelen.

Budgetbeheer wordt afgebouwd als de financiële situatie van de cliënt voldoende stabiel is en de cliënt door bijvoorbeeld budgetbegeleiding of een cursus in staat is om op verantwoorde wijze met het eigen budget om te gaan. Beëindigen van budgetbeheer doen wij geleidelijk, om er zeker van te zijn dat de cliënt aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. De cliënt krijgt stapsgewijs verantwoordelijkheid voor de betaling van vaste lasten, door betalingen te schrappen uit het budgetplan en het huishoudgeld te verhogen.

Geslaagde regeling

Zodra al uw schuldeisers akkoord zijn gegaan met het betalingsvoorstel wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

WSNP

Indien de schuldeisers niet akkoord gaan met het gedane betalingsvoorstel wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Wij zullen u een WSNP advies geven om via de rechter te proberen alsnog een oplossing te vinden voor uw schulden. In sommige gevallen kunnen we de rechter ook verzoeken om schuldeisers te dwingen om akkoord te gaan. Deze procedure heet een dwangakkoord. Meer informatie over WSNP klik hier en vindt u op www.Rechtwijzer.nl/Schulden .

Maak vandaag nog gebruik van onze ondersteuning

Contact formulier

Hoe eerder u actie onderneemt, hoe sneller u weer financieel stabiel kunt zijn. Neem de stap nu en vul het formulier in. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier

    Logo Financiële Zorgconsulenten Noord Nederland

    Neem nu contact op