Mentorschap

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een beschermingsmaatregel voor mensen die niet goed voor hun eigen zorgbelangen kunnen opkomen. Een mentor wordt ingezet als niemand in de nabije omgeving van de cliënt deze belangen kan behartigen en wordt aangesteld door de rechter.

Een mentor van ons

Mensen met een verstandelijke beperking, met psychische problemen of dementie lukt het niet altijd zelf om hun belangen te behartigen als het gaat om verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Een mentor behartigt de zorgbelangen, staat naast de cliënt en heeft altijd oog voor de kwaliteit van zorg en leven.

Wat doet een professionele mentor?

De mentor van Financiële Zorgconsulenten Noord Nederland behartigt de persoonlijke, niet-financiële belangen. Onze mentoren staan naast de cliënt en kijken wat de behoefte is op zorggebied. We zijn aanwezig bij gesprekken met de zorgaanbieder, leggen het medische beleid vast samen met de arts, bespreken het zorgplan en controleren of de doelen hieruit worden behaald. De mentor heeft een regiefunctie en zet in op de kwaliteit van de zorg én leven voor de cliënt..

Wat doet een professionele mentor niet?

Er heerst regelmatig verwarring over de rol en verantwoordelijkheid van een professionele mentor. Een professionele mentor is geen maatje of begeleider. Dat betekent dat wij niet meegaan met uitstapjes en geen kleding of verzorgingsartikelen kopen. Ook gaan we niet met ieder doktersbezoek mee ter begeleiding. Tenslotte houden de mentoren zich afzijdig van de financiën want daarvoor hebben we bewindvoerders in dienst en zijn we niet bevoegd om onze cliënten in te schrijven bij de gemeente.

Wat kost de hulp van een professionele

Het mentorschap wordt betaald door degene die het mentorschap nodig heeft. Vaak verloopt deze betaling via de bewindvoerder. De tarieven voor mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als de cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij leeft van een uitkering, kan Bijzondere Bijstand aangevraagd worden om de kosten voor mentorschap geheel of gedeeltelijk terug te krijgen.mentor?

Kan mentorschap ook samen met bewind of curatele?

Mentorschap kan wel samen met bewindvoering, maar niet met curatele. Mentorschap en bewindvoering zijn bij ons altijd gescheiden in twee personen. Het gaat om taken en verantwoordelijkheden die erg divers zijn. Een mentor is vooral psychosociaal onderlegd, terwijl de bewindvoerder vooral financieel-juridisch onderlegd is. Wij zijn ervan overtuigd door de grote verschillen dat het beter is om beide functies door twee specialisten te laten uitvoeren.

Maak vandaag nog gebruik van onze ondersteuning

Contact formulier

Hoe eerder u actie onderneemt, hoe sneller u weer financieel stabiel kunt zijn. Neem de stap nu en vul het formulier in. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier

    Logo Financiële Zorgconsulenten Noord Nederland

    Neem nu contact op