Budgetbeheer

Wat is budgetbeheer?

Het product budgetbeheer is een dienst van Financiële Zorgconsulenten Noord Nederland om mensen te ondersteunen bij het oplossen van hun financiële problemen. Het budgetbeheer omvat bij Financiële Zorgconsulenten Noord Nederland alle activiteiten in het kader van het beheer van het inkomen en uitgaven van de cliënt. De overeenkomst tot budgetbeheer komt in beginsel op vrijwillige basis tussen cliënt en budgetbeheerder tot stand.

Budgetbeheer heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld tot een belangrijk instrument bij het voorkomen van problematische schulden (preventief budgetbeheer) en het oplossen daarvan (curatief budgetbeheer). Het budgetbeheer omvat alle activiteiten in het kader van het beheer van het inkomen en uitgaven van cliënt. Het budgetbeheer wordt altijd uitgevoerd op basis van een budgetplan.

Door middel van doorverwijzing/bemiddeling richting hulpverlenende instanties wordt gestreefd naar gedragsverandering, zodat de cliënt op termijn weer zelfstandig zijn financiën kan regelen. Voor een aantal kwetsbare groepen is langdurige hulp noodzakelijk. Budgetbeheer wordt tevens ingezet om de kans op zowel een geslaagde minnelijke- als een wettelijke schuldregeling te vergroten. Het creëren van nieuwe schulden wordt voor de cliënt beperkt en schuldeisers zijn verzekerd van (door)betaling van de lopende termijnen.

Bij aanvang van budgetbeheer, wordt de budgetbeheerovereenkomst ondertekend. Hierin staan wederzijdse afspraken omtrent het verloop van het traject. Daarnaast wordt een budgetplan opgesteld. Het budgetplan wordt door de budgetbeheerder in overleg met de cliënt opgesteld. De omvang van het budgetplan wordt in belangrijke mate bepaald door de gekozen vorm van budgetbeheer.

Plan

Het plan kan afspraken bevatten over de betalingen van de vaste lasten, het verzorgen van de reserveringen voor niet maandelijkse betalingen en de hoogte van het huishoudgeld.

De volgende stap is dat de budgetbeheerder gemachtigd wordt door de cliënt om betalingen te verrichten via een beheerrekening waarop het inkomen van de cliënt wordt gestort. De budgetbeheerder doet alleen betalingen ten laste van de budgetrekening als de rekening op het moment daarvan over een toereikend saldo beschikt. Roodstanden op de budgetrekening zijn niet toegestaan en ook niet mogelijk.

Daarnaast adviseert de budgetbeheerder de cliënt op basis van zijn kennis en ervaring met financiële zaken tot een verantwoorde besteding van zijn beschikbare financiële middelen.

Budgetbeheer wordt afgebouwd als de financiële situatie van de cliënt voldoende stabiel is en de cliënt door bijvoorbeeld budgetbegeleiding of een cursus in staat is om op verantwoorde wijze met het eigen budget om te gaan. Beëindigen van budgetbeheer doen wij geleidelijk, om er zeker van te zijn dat de cliënt aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. De cliënt krijgt stapsgewijs verantwoordelijkheid voor de betaling van vaste lasten, door betalingen te schrappen uit het budgetplan en het huishoudgeld te verhogen.

Verloop

Uiteindelijk zal de cliënt beschikken over zijn gehele budget en is hij zelf verantwoordelijk voor het betalen van alle vaste lasten. Door de cliënt steeds meer verantwoordelijkheden te geven, bevorderen en toetsen wij de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt.

Budgetbeheer wordt door Financiële Zorgconsulenten Noord Nederland als een tijdelijke voorziening gezien en wordt hierdoor in beginsel niet langer dan 3 jaar aangeboden. Indien de situatie van de cliënt er echter om vraagt om budgetbeheer langer dan 3 jaar te behouden, kan hier vanaf worden geweken.

Uiteindelijk zal de cliënt beschikken over zijn gehele budget en is hij zelf verantwoordelijk voor het betalen van alle vaste lasten. Door de cliënt steeds meer verantwoordelijkheden te geven, bevorderen en toetsen wij de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt.

Maak vandaag nog gebruik van onze ondersteuning

Contact formulier

Hoe eerder u actie onderneemt, hoe sneller u weer financieel stabiel kunt zijn. Neem de stap nu en vul het formulier in. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier

    Logo Financiële Zorgconsulenten Noord Nederland

    Neem nu contact op